Ограничения на ввоз сигарет и алкоголя в Болгарию и Румынию !

При путешествии на автобусе или личном автомобиле (наземным путем) туристам старше 18 лет можно провозить:

1) сигареты 40 штук (то есть 2 пачки), или 10 сигар, или 50 грамм курительного табака;

2) алкогольная продукция более 22% - 1 литр, или менее 22% - 2 литра, или вина – 4 литра, или пива – 16 литров;


Для лиц, проживающих на приграничной территории, правила более жесткие: спиртных изделий с концентрацией спирта более 22% – 0,5 л, или спиртных изделий с концентрацией спирта не более 22 % –0,5 л, или вина – 0,5 л., или пива – 2 л.

 

Не нужно декларировать провоз средств оплаты на сумму менее 10 000 Евро.

Уважаемые пассажиры, при выезде за рубеж иметь при себе медицинскую страховку обязательно !

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ПЪТУВАНЕ

Тези правила определят правата, задълженията и отговорностите на пътника ипревозвача и важат за автобусните превози на «Макси Тур Варна» ООД и ООО «Алба – Сервис». Превозът на пътници се урежда от настоящите общи условия за превоз. Пътнкът е длъжен да се запознае с общите условия за превоз, които са достъпни в офисите на нашате фирми, преди започване на неговото пътуване.

БИЛЕТИ

Билетът е договор за превоз между пътника и превозвача, въз основа на които пътникът има право да ползва транспортното средство  и услуги, оказани в билета.

Условия за закупуване на билети 

1. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му, също така и да научи цялата интересуваща го информация преди да закупи билет.Претенции, които се предявяват по-късно не се удовлетворяват.

С плащането на билета, пътникът потвърждава, че е запознат с условията на продажба  и общите условия на пътуване.

2. Отговорност на пътника е да пази билета до края на пътуването и да го предоставя на службите по контрол.

3. Билетът е поименен и не подлежи на преотстъпване на други лица. Билетът е валиден до датата и часа на тръгване, които са написани на билета.

4. Aко билетът е закупен с отстъпка, по време на пътуването е необходимо да носите документ, който дава право на отстъпка.

5. Намаления се ползват от студенти, деца и пенсионери срещу представяне на документ.

6.По време на пътуването, пътникът е длъжен да има оригинален билет. Фотокопие на билета не е документ за пътуване.

7. Превозвачът не носи отговорност за откраднати или изгубени билети.

8. При промяна датата на пътуване по предварително закупен билет е възможна презаверката му с друга дата, но не по-късно от 24 часа преди датата на пътуване, посочена в издадения билет, с доплащане от 10% неустойка от общата цена на билета. Допустима е  само една презаверка на датата на билет.

Всички промени трябва да бъдат вписани в билета и потвърдени от печата на фирмата, която е извършила промяната. Промяна на датата на отпътуване е възможно само, ако има свободно място в автобуса. При промяна на началната или  крайната спирка  в рамките на един курс се доплаща разликата в цената на билета. Надплатени суми не се възстановяват.

9. При смяна датата на отпътуване, ако цената на билета към датата на прехвърлянето е по-висока пътникът трябва да плати разликата между първоначалната и новата цена на билета. Ако цената на билета  е по-ниска, разликата в цената на пътника не се възстановява.

10. Двупосочен билет е валиден в рамките на 45 дни. Билетите без фиксирана дата  на връщане е необходимо да бъдат заверени един ден преди деня на пътуването. Като заверката е възможна при наличието на свободни места в автобуса за желаната от пътника дата. При отказ от пътуване само във втора посока суми не се възстановяват.

11. Пътник, притежаващ билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”.

Условия за връщане на билети

1. В случай на неявяване на пътника при тръгването на  автобус в указаното в билета време и място,  договора  за превоз се счита за прекратен по инициатива на пътника.

2. Не се възстановява стойността на неизползван билет. След отпътуване на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат.

3.За връщане на билета, пътникът трябва да попълни заявление за възстановяване на сумата,  фотокопие на паспорта и на оригиналния билет. В заявлението, трябва да бъде посочен начина за възстановяване на сумата (например, прехвърляне на картова сметка).

4. При желание за възстановяване на сумата от пътника, се правят следните удръжки:

при възстановяване на билета повече от 120 часа преди отпътуването на автобуса - се удържа 35% от цената на билета;

при възстановяване на билета  от 120 часа до 72 часа преди отпътуването на автобуса - се удържа 50% от цената на билета;

72 часа преди отпътуването на автобуса парите за билета не се възстановяват.

5. Ако пътник има закупен двупосочен билет, парите за неизползвано обратно пътуването не се възстановяват.

6. Ако пътуването е отменено по вина на превозвача, се възстаноява 100% от стойността на билета.

7. В случай на неосъществено пътуване по вина на превозвача до крайната точка, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването. 

  

БАГАЖ

1. Фирмата-превозвач не носи отговорност за загубени или откраднати багажи, преди качване в автобуса и след предаване на багажите на пътниците при пристигане!

2. Фирмата-превозвач осигурява безплатен превоз на личен багаж, състоящ се от 1 (един) куфар (до 30кг. с размер 20 х 30 х 60см.) и една ръчна чанта до 5 кг.

3. Допълнителен багаж се превозва само при капацитетни възможности на автобуса срещу заплащане.Превозвачът има право да откаже на пътника, превоз на неговия допълнителен багаж.

4. За ръчен багаж се счита една чанта, която е лесна за носене и може да се постави на мястото под седалката или над седалката на пътника. Пътникът носи отговорност за своя ръчен багаж в автобуса. Превозвачът не носи отговорност за загубен или откраднат ръчен багаж.

5. Забранено е да се превозват вещества и предмети, опасни за живота и здравето на човека, а също така вещества и предмети, които могат да нанесат вреда на багажа на другите пътници или автобуса.

6. Всеки багаж се маркира с багажен стикер, срещу който пътникът го

получава при пристигане. Превозвачът носи отговорност само за багаж, за който на пътника е даден багажен стикер, потвърждаващ приемането на багажа.

7. Превозвачът не носи отговорност за нанесени каквито и да е щети на вещи, които са бързоразвалящи се, неправилно опаковани, ценни (пари, документи, електронни или технически средства).

8. Превозвачът не носи отговорност за забравен и не потърсен до до 2 (два) дни багаж.

9. Превозвачът е отговорен за унищожаване или повреда на багаж в багажното отделение на автобуса, само ако това е по вина на превозвача, което е доказано от страна на пътника, но не повече от 100 (сто) гривни за лицето, обект на подаване на заявлението до офиса на превозвача, не по-късно от 3 (три) дни от датата на отпътуване на автобуса.

10. Превоз на растения, животни или извънгабаритен багаж е възможно само с писменото съгласие на фирмата – превозвач.

11. Обслужващият персонал на автобуса има право в случай на съмнение за да осигури безопасността на пътуването, да изиска от пътника да покаже съдържанието на багажа. Ако пътникът откаже да се съобрази с това изискване, персоналът на автобуса има право да откаже на пътника превоза на подозрителния багаж.

НОРМИ И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ

 1. Превозвачът не носи отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки за рисковете “Живот” и “Медицински разноски при пътуване в чужбина”.

2. Превозвачът не носи отговорност за закъснения в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, пътни задръствания, ремонтни работи на пътя, лоши атмосферни условия, катастрофи, решения на контролните органи на държавите през, които преминават автобусите и други обстоятелства, които превозвачът не е могъл да предвиди и предотврати.

3. Превозвачът не носи отговорност за каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника по причина на отклонение на графика на движение по независещи от превозвача обстоятелства.

4. Превозвачът си запазва правото да променя разписания, маршрути и цени поради законодателни и технически причини без предварително известие.

5. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на автобуса.

6.Пушенето, употребата на алкохолни напитки и наркотични вещества в автобуса е абсолютно забранено.

7. Забранено е на пътниците с поведението си да пречат на  работата на екипажа или да създават неудобства за останалите пътници.

8. Превозвачът може да откаже превоз на пътник, който е под въздействието на алкохол или наркотични вещества, мръсни дрехи, ако със своите действия  пречи на спокойствието, на останалите пътницитехните или създава риск за пътуващите. В такива случаи, превозвачът запазва правото си да свали пътника от автобуса, без парично обезщетение.

9. Ако с пътника по време на пътуването възникнат проблеми с държавните органи, а също така, ако пътникът нарушава правилата за превоз, екипажът на автобуса има право да свали дадения пътник от автобуса или да спазва указанията на държавните органи. В такъв случай стойността на пътуването не се връща.

10. Пътникът трябва да се яви 15 минути по-рано на съответната спирка,посочена за начална на неговото пътуване.Пътникът носи отговорност в случай на закъснение при тръгването на автобуса.

11. Пътникът е длъжен да пази билета до края на пътуването. Пътникът е длъжен да представи своя билет при първо искане от контролните органи. В случай на отстъпки - документ, който дава право на отстъпки

12.При спирка на автобуса по време на пътуването пътникът е длъжен да се върне в автобуса в точното време, посочено от водача

13. За Вашата безопасност, молим не се разхождайте в салона на автобуса и не стойте на пътеката по време на движение.

14. Отпадъците трябва да бъдат събирани в отделни торбички и се изхвърлят в кофите за отпадъци.

15. По време на пътуването, ние ви предлагаме гледане на филми и слушане на музика. Молим за взаимно разбиране относно разнообразието и вкусовете..

16. Строго се забранява отвличането на вниманието на водачите по време на шофиране

17. Рекламации се приемат в писмена форма до 2 (два) дни след датата на пътуване и трябва да са придружени с копие на билет или съответно с багажен стикер. Неизправности по отношение на функционалността на автобусните съоръжения, свързани с комфорта по време на пътуване, не са повод за рекламации.

В случай на въвеждане в Общите условия за превоз на пътници на каквито и да било промени, за билети закупени по-рано в сила са правилата, действащи в момента на покупка на билета.

ДОМАШНИ   ЖИВОТНИ

1. Превоз на домашни любимци е допустимо, но е необходимопредварително да се уточнят условията.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПОЕЗДКИ

 

Эти правила определяют права, обязанности и ответственность пассажира и перевозчика и распространяются на автобусы «Макси Тур Варна» ООД и ООО«Алба – Сервис». Пассажирские перевозки регулируются этими общими условиями перевозки. Пассажир обязан ознакомиться с общими условия перевозки, которые доступны в офисах наших компаний, прежде чем начать свою поездку.

БИЛЕТЫ

Билет является договором перевозки автобусом между пассажиром и перевозчиком, на основании которого пассажир имеет право использовать транспортное средство и связанные с ним услуги исключительно в отношении поездки, указанной в билете.

 

Условия покупки билетов 

1. Пассажир обязан проверить указанные в билете данные сразу после его получения, а также узнать всю необходимую информацию, прежде чем покупать билет. Претензии, которые предъявляются позднее, не удовлетворяются.

Осуществив оплату за билет, пассажир подтверждает, что он ознакомлен с условиями покупки билетов и общими условиями и правилами поездки.

2. Пассажир обязан сохранять билет до конца поездки и предоставить его проверяющим службам.

3. Билет является личным (именным) и не подлежит передаче другим лицам. Билет действителен до даты и времени выезда, которые вписаны в билет.

4. Если билет был приобретен со скидкой,то во время поездки пассажир обязан иметь документ, который дает право скидки.

5. Скидки предоставляются студентам, детям и пенсионерам по предъявлению документа.

6. Во время поездки пассажир обязан иметь оригинал билета. Фотокопия билета не является проездным документом.

7. Перевозчик не несет ответственности за утерянные или украденные билеты.

8. При изменении даты поездки в предварительно купленном билете можно перезаверить его на другую дату, но не позднее, чем за 24 часа до даты поездки, указанной в выписанном билете,с доплатой 10% штрафаот полной стоимости билета. Допустима только одна перезаверка даты билета.

Все изменения должны быть вписаны в билет и подтверждены печатью фирмы, которая вписывала изменения. Изменение даты выезда возможно только при наличии свободного места в автобусе. Изменение станции отъезда или станции назначения в рамках одного рейса осуществляется бесплатно плюс доплата разницы в цене билета. Переплата не возвращается.

9. При изменении даты выезда пассажир должен оплатить разницу между начальной и новой ценой билета, если билет на дату перенесения стоит дороже. Если стоимость билета на перенесенную дату ниже, чем стоимость предыдущего, разница в стоимости пассажиру не возвращается.

10. Двусторонний билет действителен в течение 45 дней. Билеты без фиксированной даты возвращения должны быть зафиксированы за один день до планируемого дня поездки. Фиксирование обратной даты поездки возможно при наличии свободных мест в автобусе на искомую пассажиром дату. При отказе от поездки только в обратном направлении, деньги не  возвращаются.

11. Пассажир,  имеющий билет, застрахован в рамках поездки от страхового случая "Авария".

Условия возврата билетов

1. В случае неявки пассажира на отправление автобуса с указанного в билете пункта отправления и в указанное в билете время договор перевозки считается расторгнутым по инициативе пассажира.

2.  Стоимость неиспользованного билета не восстанавливается. После отправления автобуса за неиспользованный билет деньги не возвращаются.

3. Для возврата билетов пассажирам необходимо заполнить заявление на возврат билета, предоставить ксерокопию паспорта и оригинал билета со всеми отрывными купонами.В заявлении, в числе прочего, необходимо указать желаемый способ возврата денег (например, перечисление на карточный счет).

4. Если возврат билета инициирует пассажир, то производятся следующие удержания:    

при возврате билета более чем за 120 часов до отправления автобуса – удержание 35% от стоимости билета;

при возврате билета от 120 часов до 72 часов до отправления автобуса –удержание 50% от стоимости билета;

при возврате билета за 72 часа до отправления – удержание 100%, то есть деньги за билет не возвращаются.

5. Если пассажир имеет двусторонний билет, то деньги за неиспользованную обратную поездку не возвращаются.

6. Если поездка отменяется перевозчиком, возвращается 100% от стоимости билета.

7. В случае неосуществления поездки до конечной точки по вине перевозчика восстановлению подлежит стоимость невыполненной части поездки.

БАГАЖ

1. Компания-перевозчик не несет ответственность за утерянный или украденный багаж перед выездом автобуса и после передачи багажа пассажирам по прибытии!

2. Компания-перевозчик предоставляет бесплатную перевозку личного багажа, состоящего из 1 (одного) чемодана (до 30кг. размер 20 х 30 х 60 см.) и сумка - ручная кладь до 5 кг.

3. Дополнительный багаж перевозится только при имеющейся технической возможности за дополнительную плату. Перевозчик оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке дополнительного багажа.

4. Ручной кладью считается сумка, которая легко переносится и её можно поместить на место под сидением или над сидением пассажира. За ручную кладь на протяжении всего рейса отвечает пассажир. Перевозчик не несет ответственность за украденную или утерянную ручную кладь.

5. Запрещается перевозить вещества и предметы опасные для жизни и здоровья людей, а также вещества и предметы, которые могут привести к повреждению багажа других пассажиров или автобуса.

6. Каждый багаж маркируется багажным стикером (наклейкой), который пассажир получает по обращении. Перевозчик несет ответственность только за тот багаж, который был обозначен багажнымстикером, подтверждающим принятие багажа.

7. Перевозчик не несет ответственности за любые какие-либо повреждения вещей, которые являются скоропортящимися, неправильно упакованными, ценными (деньги, документы, электронные или технические средства).

8. Перевозчик не несет ответственности за забытый багаж, за которым не обратились в течение 2 (двух) дней.

9. Перевозчик несёт ответственность за уничтоженный или поврежденный багаж в багажном отделении автобуса только если это произошло по вине перевозчика, что доказано пассажиром, но не более чем на сумму 100 (сто) гривен на лицо при условии подачи заявления в офис перевозчика не позднее 3 (трёх) дней с дня выезда автобуса.

10. Перевозка растений, животных или негабаритного багажа возможна только с письменного согласия фирмы – перевозчика.

11. Обслуживающий персонал автобуса имеет право в случае возникновения сомнений, а также для обеспечения безопасности поездки, потребовать от пассажира показать содержимое багажа. При отказе пассажира выполнить данное требование, персонал автобуса имеет право отказать пассажиру в перевозке подозрительного багажа.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ

1. Перевозчик не несет ответственности за паспортные, визовые и таможенные трудности пассажиров, которые являются всецело их ответственностью, а также за страхование рисков "Жизнь" и "Медицинские расходы при поездках за границу".

2. Перевозчик не несет ответственности за задержки в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от него, таких как забастовки, транспортные пробки, ремонтные работы на дорогах, плохие погодные условия, несчастные случаи, решения контролирующих органов стран, которые пересекают автобусы и другие обстоятельства, которые перевозчик не в состоянии предвидеть и предотвратить.

3. Перевозчик не несет ответственности за любые убытки, возникающие для пассажира, из-за отклонения времени движения по независящим от перевозчика обстоятельствам.

4. Перевозчик оставляет за собой право изменять расписание, маршруты и цены из-за юридических и технических причин без предварительного уведомления.

5. Каждый пассажир несет личную материальную ответственность за ущерб, причиненный им в автобусе.

6.Курение и употребление алкогольных напитков, наркотических веществв автобусе строго запрещено.

7. Запрещено поведение пассажиров, мешающее работе экипажа или доставляющее неудобства другим пассажирам.

8. Перевозчик может отказать в перевозке пассажиру, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, грязной одежде, а также, если он своими действиями мешает спокойствию других пассажиров или создает опасность для путешествующих. В таких случаях перевозчик оставляет за собой право снять пассажира с рейса без денежной компенсации.

9. Если у пассажира во время поездки возникают проблемы с государственными органами, а также, если пассажир нарушает правила перевозки, экипаж автобуса имеет право удалить данного пассажира из автобуса или выполнить поручения государственных органов. В этом случае, стоимость проезда не возвращается.

10. Пассажир должен появиться на соответствующей остановкеза 15 минут до указанного времени начала поездки. В случае опоздания на посадку ответственность несёт пассажир.

11. Пассажир обязан сохранять билет до окончания поездки. Пассажир обязан предъявлять билет лицу с полномочиями контролера по его первому требованию. В случае скидки – с документом, который дает право скидки.

12. При остановках пассажир должен вернуться в салон автобуса согласно времени, указанного водителем.

13. Для Вашей безопасности настойчиво просим Вас не ходить по салону и не стоять в проходах во время движения автобуса.

14. Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусоросборники на стоянках.

15. Во время поездки мы предлагаем Вашему вниманию просмотр фильмов и прослушивание музыки. Просим относится с взаимопониманием к разнообразию взглядов и вкусов.

16. Категорически запрещается отвлекать водителя от управления автобусом во время движения.

17. Жалобы принимаются в письменной форме в течение 2 (двух)дней после даты поездки и должны сопровождаться копией билета или багажнымстикером (наклейкой). Недостатки в отношении функциональности автобусных объектов, связанных с комфортом во время поездки, не являются поводом для жалоб.

В случае включения в Общие условия перевозки пассажиров каких-либо изменений,для билетов, купленных ранее,действуют правила, активные в момент покупки билета.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

1. Перевозка домашних животных допускается, но требуется предварительное уточнение условий.

Време