Всяко 10-то пътуване БЕЗПЛАТНО (при показване на Ваши билети за 9 пътувания по маршрут Варна - Одеса или Одеса - Варна).

 

Официални правила за провеждане на рекламно-маркетингова акция "20% отстъпка"

1. Организатор (Изпълнител) на акцията

1.1.    Организатор (Изпълнител) на рекламно-маркетинговата акция "20% отстъпка" (по-долу - Акция) е "Aлба-Сервис" ООО (Украйна, 65 012, гр.Одеса, бул.Италиански, 8, оф.3).

1.2. Участници в Акцията: клиенти на "Aлба-Сервис" ООО, които отговарят на условията на настоящите правила на  Акцията.

2. Период, място на провеждане на Акцията, Промоционален билет

2.1. Акцията се провежда от 01.11.2017 до 31.12.2017 г. включително (по-долу - Промоционален период).

2.2. Място на действие: на територията на Украйна.

2.3. Промоционални билет: билети Одеса-Варна и Варна-Одеса закупени  25 календарни дни преди датата на пътуване.

3. Условия на Акцията

3.1. В случай на закупуване на Промоционален билет Одеса-Варна и Варна-Одеса за повече от 25 календарни дни преди датата на пътуване до мястото на провеждане на Акцията по време на Промоционалния период, отстъпка от 20% (двадесет процента) се записва във фактурата. Отстъпката е валидна само при покупка на пълен билет за възрастни.

3.2. Броят на Промоционалните билети, които могат да бъдат закупени от един участник в  Акцията, в съответствие с тези правила, е без ограничение.

3.3. Офертата е валидна при наличие на свободни места в автобуса на желаната от участника в  Акцията датата на пътуване.

3.4. Промоционалните билети са лични и не подлежат на прехвърляне на друго лице.

3.5. Промоционалните билети са с фиксирана дата на пътуване Одеса-Варна и Варна-Одеса и не подлежи на промяна.

3.6. Промоционалните билети не се възстановяват, освен в случай на отмяна на курса от превозвача.

3.7. При плащане на Промоционалния билет от Участника в Акцията се ръководи от настоящите Правила и издадената фактура от Организатора(Изпълнителя) на акцията. В платежния документ  обезателно се посочва дата на пътуване, маршрут (откъде - докъде), Фамилия и Име на пътника.

3.8. Цената на Промоционалния билет включва транспортирането на  Участника в  Акцията (пътник) и транспортиране на един (1) брой багаж (куфар, чанта) с размер до 20 см х 30 см х 60 см, с тегло до 30кг, и едина (1) чанта - ръчен багаж с тегло до 5 кг ( чадър, женска чанта, лаптоп, бутилка вода и т.н.).

3.9. При закупуване на  Промоционален билет, Участника в  Акцията потвърждава пълното си съгласие с тези правила.

3.10. Организаторът (Изпълнител) на акцията запазва правото да променя условията на промоцията, които ще бъдат обявени допълнително /раздел 4 от Правилника/.

4. Информационна поддръжка на Акцията.

4.1. Телефони: +38 048 787 97 47, +38 048 787 96 46, +38 094 948 27 47, +38 094 948 26 46, +359 52 91 99 03, +359 885 632 049. Обажданията според тарифите на Вашия оператор.

4.2. Официалният уебсайт на "Алба-услуги»: http://albaserv.com

Време